top of page
volwassenen

VOLWASSENEN

Mensen kunnen in hun leven geconfronteerd worden met allerlei ingrijpende gebeurtenissen (relatiebreuk, trauma, verlies, overlijden,...) die hen het gevoel geven niet meer alleen verder te kunnen. Ze komen voor bepaalde keuzes te staan (beroep, partner, ouderschap,...) of worstelen met belangrijke vragen (wat wil ik?) waar ze zelf niet uit komen. Dit alles kan gepaard gaan met angst, depressie, stress, boosheid,... Soms zijn de klachten moeilijk onder woorden te brengen en gaat het eerder om 'niet goed in hun vel zitten'. Op dergelijke momenten kan de stap naar een psycholoog helpen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)

 • Identiteitsproblemen (wie ben ik?)

 • Depressie

 • Burn-out

 • Angst (paniek, sociale angst, faalangst, fobie)

 • Eetstoornissen

 • Relationele problemen

 • Vage klachten zoals stress, lusteloosheid, onzekerheid, onrust, niet goed in je vel zitten

 • Werkgerelateerde moeilijkheden zoals pesten, stress,...

jongvolwassenen

JONGVOLWASSENEN

Jongvolwassenen maken de brug naar hun verdere leven. Het is doorgaans de fase waarin ze het ouderlijk huis verlaten, meer op eigen benen gaan staan en relaties beginnen uitbouwen. Deze veranderingen kunnen heel wat stress en druk met zich meebrengen. Soms kunnen ze het gevoel hebben ter plaatse te blijven trappelen of zitten ze in de knoei met zichzelf, hun gevoelens en wat de toekomst brengt. In dergelijke gevallen kan een psychotherapeut ondersteuning bieden.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)

 • Identiteitsproblemen (wie ben ik?)

 • Depressie

 • Angst (paniek, sociale angst, faalangst, fobie)

 • Emotionele problemen (angstig zijn, somber voelen, e.d.)

 • Slaap- en eetproblemen

 • Seksuele problematiek

 • Dwangmatig gedrag

JONGEREN

jongeren

Jongeren vormen volop een eigen identiteit. Ze ondergaan allerlei lichamelijke, emotionele en cognitieve veranderingen die voor verwarring, angst of onmacht kunnen zorgen, zowel bij de jongere zelf als bij de omgeving. Relaties met leeftijdsgenoten worden belangrijker en er wordt meer zelfstandigheid verwacht op vlak van allerlei keuzes.

Verwachtingen in de huidige samenleving kunnen heel wat druk zetten op jongeren. Men dient goede resultaten te behalen op school, populair te zijn bij klasgenoten, uit te blinken in een aantal hobby’s,... Wanneer dit niet lijkt te lukken, kan dit leiden tot gevoelens van onmacht, eenzaamheid en falen. Vaak schieten woorden tekort waardoor jongeren eerder opstandig gedrag vertonen of zich terug trekken. Voor jongeren die het gevoel hebben vast te zitten in hun keuzes en gevoelens kan psychotherapie een grote steun betekenen.

KINDEREN

kinderen

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Relationele en/of seksuele problemen

 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)

 • Moeilijkheden bij de verwerking van de echtscheiding van de ouders

 • Schoolgerelateerde moeilijkheden zoals pesten en stress

 • Depressie

 • Identiteitsmoeilijkheden

 • Levensbeschouwelijke vraagstukken

 • Angst: paniek, fobie, piekeren, faalangst, onzekerheid

 • Eet- of slaapproblemen

 • Gedragsproblemen

 • (ongewenste) zwangerschap

 • Autisme/ASS, ADHD,...

Kinderen vinden vaak onvoldoende woorden om tot uiting te brengen wat er in hen omgaat. Gevoelens zoals kwaadheid, angst en verdriet komen bij sommige kinderen tot uiting via driftig, koppig of eerder teruggetrokken gedrag. Moeilijke situaties, gebeurtenissen of andere factoren, zoals echtscheidingen,overlijdens, gepest worden, druggebruik, angsten, opvoedingsproblemen, maar ook genetische factoren, kunnen ervoor zorgen dat kinderen worstelen. Als ouder is het niet steeds makkelijk te weten waar je kind het moeilijk mee heeft of heb je een vermoeden maar weet je niet waar te beginnen.

In psychologenpraktijk Reflekt wordt via spel, tekenen en spreken ruimte gecreëerd voor het verhaal van het kind en de ouders. 

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Emotionele problemen (somberheid, angst,...)

 • Mentale handicap

 • Verlatingsangst

 • Verwerkingsproblemen (rouw, trauma)

 • Moeilijkheden bij de verwerking van de echtscheiding van de ouders

 • Schoolgerelateerde moeilijkheden zoals pesten of gepest worden

 • Angst (paniek, fobie, piekeren, faalangst, onzekerheid,...)

 • Eet- of slaapproblemen

 • Gedragsproblemen (hyperactiviteit, opstandig gedrag,...)

 • Autisme/ASS, ADHD,...

 • Problematische opvoedingssituatie

 • Moeilijkheden bij de hechting

Bij wie kan u terecht?

bottom of page