top of page

SHARON LOGIE

Sharon Logie

Ik ben sinds 2015 actief als zelfstandig psychotherapeute voor jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Naast mijn zelfstandige praktijk ben ik meerdere jaren werkzaam geweest binnen een psychiatrische context waar ik therapeutische begeleiding bood aan mensen met de ziekte van Huntington en hun familie. Daarnaast heb ik als psychologe ervaring opgedaan in het werken met volwassenen met een langdurige gestabiliseerde psychiatrische problematiek enerzijds en werkzoekenden met een medische, mentale, psychische of sociale problematiek anderzijds. Tot slot heb ik affiniteit en ervaring bij het begeleiden van slachtoffers van een misdrijf en hun naastbestaanden.
Ik blijf mezelf bijscholen via vormingen en studiedagen. Verder volg ik mijn eigen leertraject via supervisie, intervisie en leeranalyse. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 882115155 en ik ben eveneens lid van de beroepsvereniging KLIpsy.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent

 • Permanente vorming psychoanalytische therapie met volwassenen i.o. aan Universiteit Gent
   

Contact

Klara Van Roosbroeck

KLARA VAN ROOSBROECK

Naast klinisch psychologe in deze praktijk ben ik ook werkzaam als creatieve dans- en bewegingstherapeute bij jongvolwassenen en volwassenen in een psychiatrisch centrum. 

Als psychologe heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met verschillende psychische, mentale en sociale moeilijkheden, alsook in het begeleiden van jongvolwassenen en volwassenen tijdens hun werkzoektocht.

In de sessies starten we vanuit jouw hulpvraag. Het is een proces, een zoeken en een ontdekken van manieren die voor jou ondersteunend kunnen zijn.

Ik volg regelmatig lezingen en studiedagen om mij verder bij te scholen. Bovendien ga ik zelf in analyse en leer ik bij vanuit intervisies en supervisies. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 852118070.

 

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie

 • Opleiding creatieve dans- en bewegingstherapie 

Contact

JESSICA LAMOTE

Jessica Lamote

Ik werk sedert augustus 2021 als volledig zelfstandige psycholoog te Reflekt. In het verleden heb ik ook daarnaast gewerkt als dans en drama-therapeut, maar meer en meer is het (woordend) beeld in het (beeldend) woord beland. Dit zal dan ook de stijl van het therapeutisch parcours zijn met in het middelpunt: jouw spreken en jouw individueel, uniek verhaal. Ervaring leert dat dit tijd vraagt en procesmatig verloopt. In de gesprekken kunnen nieuwe perspectieven een andere inkijk geven op de klacht of het symptoom. Mogelijks komen daardoor levensthema’s aan bod en kunnen nieuwe of andere keuzes en beslissingen op persoonlijk zinvolle gebieden gemaakt worden.

Vragen over de werkwijze kunnen altijd aan bod komen, op elk tijdstip van de behandeling.

Ik ben er ook voor wie een analyse wil opstarten. Opmerking: Dit kan ook eventueel interessant zijn voor wie student is in de psychologie/psychoanalyse.

Ik ben klinisch psycholoog met vorming in de psychoanalytische therapie.

Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 792118057.


Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie

 • Opleiding Dans-en Bewegingstherapie VSPW

 • Permanente Vorming Gezelschap voor Psychoanalyse

 • Permanente Vorming in de Psychoanalytische Therapie voor Volwassenen (heden)

 

Contact

SHELLEY BOCKSTAEL

Shelley Bockstael
Shelley.jpg

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut heb ik meerdere jaren gewerkt binnen verschillende contexten (psychiatrie, psychotherapeutische centra, jeugdinstelling). Naast zelfstandige therapeute die zich vooral richt op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen, werk ik momenteel in een centrum geestelijke gezondheidszorg met kinderen en jongeren en hun ouders. Ik werk hier ook binnen een infantteam dat zich vooral richt op de moeder-kind band met baby’s en peuters. 
Naast het spreken bied ik ook speltherapie (kinderen) en creatieve therapie (jongeren en jongvolwassenen) aan waarin een creatief medium (theater, dans, muziek, beeldend, …) een andere ingang kan zijn om emotionele problemen verder te exploreren en een plek te geven. 
Tenslotte specialiseer ik mij vooral in lichaamsgerichte traumatherapie waarbij naast het spreken, ook het centrale zenuwstelsel en het lichaam terug tot rust kunnen worden gebracht bij complex trauma, ontwikkelingstrauma en shocktrauma. 
Ik blijf mij steeds bijscholen via studiedagen, intervisie, supervisie en leeranalyse. Ik vind het belangrijk om zorg op maat te bieden en samen jouw ingang tot een therapeutisch proces te vinden. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 802107711. 

 

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie aan de universiteit van Brussel

 • Permanente vorming kinderen en jongeren aan de universiteit van Gent

 • Practice Based Playtherapy aan de universiteit van Canterbury

 • Opleiding relatie-en gezinstherapie bij Kern

 • Opleiding creatieve therapie (optie drama) aan Artevelde Hogeschool en specialisatie in Psychodrama en DvT (Developmental Transformations)

 • Opleiding Traumatherapie (Interfamily Systems Therapy, Trauma Informative Stabilization Treatment & Somatic Experiencing)

 

Contact

Tine Decroos

TINE DECROOS

Tine.jpg

Ik ben zelfstandig klinisch psycholoog en maak sinds april 2022 deel uit van het team psychologen bij Reflekt. Hiernaast ontvang ik ook cliënten in mijn privépraktijk te Evergem.

Ik begeleidde meer dan tien jaar mensen met uiteenlopende achtergronden in het zoeken van hun weg en het opbouwen van een nieuw leven in Gent. Deze ervaring heeft me als therapeut mee gevormd: het leerde me buiten m’n eigen denkkader te treden en zonder oordeel te luisteren naar ieders unieke verhaal.

Jongeren en volwassenen kunnen met diverse vragen en klachten bij mij terecht. In de behandeling staat jouw spreken centraal. Spreken lucht niet alleen op, het kan ook nieuwe inzichten geven in wat moeilijk loopt en hierdoor dingen in beweging brengen. Andere keuzes en nieuwe manieren van omgaan met uitdagingen worden mogelijk.

In een eerste gesprek bekijken we wat je bezighoudt, waar je op botst en hoe psychotherapie je hierbij kan ondersteunen. Het is belangrijk dat je je goed voelt bij mijn werkwijze en bij mij als psycholoog. Als dat zo is, kijken we samen verder hoe we de therapie aanpakken.

Gesprekken kunnen in het Nederlands, Engels of Spaans plaatsvinden. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 792127336. 

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent

 • Master in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Gent

 • Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie voor volwassenen i.o. aan de Universiteit Gent

 • Intervisie, supervisie en eigen leeranalyse

Contact

Lauranne Vermeyen

LAURANNE VERMEYEN

JPG (4).jpg

Naast mijn werk als zelfstandige, ben ik sinds een aantal jaren werkzaam als psychologe in een psychiatrische woonvoorziening voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek.

Ik voltooide mijn opleiding als klinisch psychologe aan de UGent en het postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie voor Volwassenen (UGent). 

Verder school ik mij continu bij door deel te nemen aan studiedagen, vormingen, intervisies, supervisies en een eigen analyse.

Psychotherapie is er voor diegenen die wensen te spreken over wat moeilijk te zeggen valt, ondraaglijk of onbegrijpelijk is. De ethiek in het therapeutisch handelen is voor mij cruciaal.
Via de individuele gesprekken ligt de nadruk op een therapie op maat, gericht op uw eigenheid, steeds aangepast aan uw specifieke vraag en problemen.

Tijdens de eerste gesprekken diepen we uw klachten verder uit. Naargelang het probleem en vraag zullen in samenspraak verdere afspraken gemaakt worden.

Zowel jongeren als volwassenen zijn welkom. Je kan bij mij terecht voor begeleiding rond een brede waaier aan hulpvragen.

Je kan contact opnemen via mail of telefoon. Mijn erkenningsnummer van de psychologencommissie is 942131433.

Opleiding

 • Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent

 • Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie voor volwassenen aan de Universiteit Gent

 • Intervisie, supervisie en eigen leeranalyse

Contact

bottom of page